Bodelingsoverenskomst

Bodelingsoverenskomst


En bodelingsoverenskomst er dokumentet hvor ægtefællerne aftaler vilkårene for deling af deres ejendele ved skilsmisse eller separation. Det er meget vigtigt at understrege, at der bliver udarbejdet en aftale herom hvis ægftefællerne sammen ejer fast ejendom.

bodelingsoverenskomst


Skal vi overhovedet lave en aftale

Det er et spørgsmål vi hører tit i forbindelse med samtale med ægtefæller der står midt i en skilsmisse. Svaret er som udgangspunkt nej. Det er ikke nødvendigt at man laver en aftale, men det er dumt hvis man ikke gør. Har man ikke aftalt, på skrift vel at mærke, hvad man som ægtefæller er blevet enige om imens enighed hersker, så kan senere tvivl om det aftalte blive startskudet på en længerevarende kamp.