Adkomst

adkomst

Adkomst

At få tinglyst sin adkomst til en ejendom betyder at man har fået registreret sit ejerskab over ejendommen. At have adkomst til noget er således, ifølge den danske ordbog, at “Besidde rettigheden” til noget. Ordet adkomst er hyppigst brugt i tinglysningsregi i forbindelse med registrering af rettigheder over fast ejendom. Når du køber din bolig af tredjemand får du ved tinglysning af skødet ligeså tinglyst din adkomst til den pågældende ejendom.