Begreber fra jura, revision, byggeri, finansiering og forsikringer Læs mere nedenfor

ordbog

Ordbog

Vi har lavet en oversigt med svar og forklaringer på forskellige begreber der er relevante indenfor regnskab, jura og byggeri. Du kan klikke på hver begreb og læse nærmere.


A

 • Adkomst
 • Advokatforbehold
 • A-skat
 • ATP
 • Aktieselskab (A/S)
 • Andelsbolig
 • Anpartsselskab (ApS)
 • Arbejdsskadeerstatning
 • Arv
 • Arveafgift
 • Arveforskud
 • Arveregler og arveloven
 • Avance

B

C

 • CVR-nummer
 • Controller

D

E

 • EAN-faktura
 • EAN-nummer
 • Egenkapital
 • Ejendomsavancbeskatning
 • Ejerpantebrev
 • Ejerskifteforsikring
 • Elektronisk faktura
 • Enkeltmandsvirksomhed
 • Erstatningsadvokat
 • Erstatning ved trafikulykke
 • Erstatningsbetingelser

F

 • Faktura
 • Familiehandel
 • Feriepenge
 • Fond
 • Foreninger
 • Formuefællesskab
 • Forskudsopgørelse
 • Forsvarsadvokat
 • Forældremyndighed
 • Fri proces
 • Frikort

G

 • Gaveafgift
 • Generalforsamling
 • Goodwill
 • Gældsbrev
 • Gældssanering

H

 • Handelsbetingelser
 • Holdingselskab

I

 • IBAN-nummer
 • Indlånsrente
 • Inflation
 • Instruktør
 • Interessentskab (I/S)
 • Iværksætter
 • Iværksætterselskab (IVS)

K

 • Kapacitetsomkostninger
 • Kapital
 • Konkurs
 • Konkurs og rekonstruktion
 • Kreditnota
 • Kreditor
 • Købermægler
 • Køb og salg af virksomhed
 • Købsaftale

L

 • Landbrugsejendom
 • Leje af bolig
 • Likviditet
 • Likviditetsbudget
 • Løn
 • Lønsumsafgift

M

 • Moms
 • Momsafregning
 • Momsindberetning
 • Momsregistrering
 • Mægling og mediation

N

 • Nødlidende ejendom
 • Nøgletal

O

 • Omsætning
 • Ophavsret

P

 • Pantebrev
 • Patientskadeerstatning
 • Primo
 • Pris
 • Priselasticitet
 • Produktansvar
 • Projektværktøj

R

 • Refusionsopgørelse
 • Regnskab
 • Regnskabsprogram
 • Regres
 • Rente
 • Resultatopgørelse
 • Retshjælp
 • Retssag
 • Review
 • Revision
 • Revisor
 • Risikoanalyse

S

 • SE-nummer
 • SaaS
 • Salg af bolig
 • Samejeoverenskomst
 • Selskabsskat
 • Selskabsstiftelse
 • Selvangivelse
 • Skattefradrag
 • Skilsmisse og separation
 • Skilsmisseadvokat
 • Skilsmisseskøde
 • Skødeskrivning
 • Sort arbejde

T

 • Testamente
 • Tinglysning
 • Told
 • Tvangsarv

U

 • Udbytteskat
 • Ultimo
 • Underskudshandel
 • Uskiftet bo

V

 • Variable omkostninger
 • Vedtægter
 • Virksomhedsfusion
 • Virksomhedsomdannelse
 • Voldgift
 • Vækst
 • Værdikæde

Æ

 • Ægtepagt
 • Ægteskab

Å

 • Årsregnskab
 • Årsregnskabsloven