Berigtigelse

berigtigelse

Berigtigelse

Berigtigelse af en ejendomshandel betyder at handlen gennemføres på de aftalte vilkår. Ordet berigtigelse beskriver således arbejdsopgaven efter at handlen er blevet bindende for handlens parter, sagt i branchen, at handlen er blevet endeligt. Berigtigelse indebærer den løbende korrespondance med handlens parter, udarbejdelse og tinglysning af skøde, refusionsopgørelse samt endelig afslutning af handlen ved anmærkningsfrit skøde.


Forskel på berigtigelse og rådgivning

Forskellen på hjælp til handlens berigtigelse og køberrådgivning er, at man ved berigtigelsen ikke gennemgår handlens dokumenter og/eller yder rådgivning i den forbindelse. Ved decideret køberrådgivning vil din respektive rådgiver dog have sat sig ind i handlens forhold og vil på baggrund heraf rådgive dig om de forhold du som køber skal være opmærksom på. Har du alene ønsket hjælp til handlens berigtigelse gennemføres handlen blot på de aftalte vilkår. Det er derfor vigtigt at skelne mellem deciderede rådgivningsydelser og ydelser der alene har ekspeditionsmæssig karakter.


Vælg område:

findraadgiver

Advokat

findraadgiver

Ejendomsmægler

findraadgiver

Lån & Forsikring

findraadgiver

Revisor

findraadgiver

Byggesagkyndig