Debitorskifte

Debitorskifte

Et debitorskifte indebærer en udskiftning af en skyldner for en given fordring som kreditor måtte have. En betingelse for debitorskifte af er at det kan godkendes af kreditor, omend et kreditorskifte ikke kræver godkendelse af debitor. Debitorskifte er især relevant ved fast ejendom, hvor der sker debitorskifte såvel som kreditorskifte af hæftelser på den faste ejendom.

Indhent tilbud på debitorskifte af pantebrev


Debitorskifte af ejerpantebrev

I de tilfælde hvor du har købt en ny ejerlejlighed vil de fleste ejerforeninger på hver lejlighed have tinglyst en sikkerhed for din overholdelse af ejerforeningens forpligtelser. Disse tinglyste sikkerheder er i mange tilfælde rent størrelsesmæssige målt ud fra fordelingstallet. En sikkerhed til ejerforeningen plejer at være mellem kr. 5.000 – 50.000. De fleste af disse hæftelser er oprettet som et ejerpantebrev, hvorfor du ved ejerskiftet skal sørge for at den tidligere ejers navn udgår på hæftelsen og dit navn indgår, et såkaldt debitorskifte af et ejerpantebrev.

(Tekst fortsætter under billedet)

debitorskifte

Debitorskifte af ejerpantebrev med sikkerhed til ejerforeningen

Ved enten familieoverdragelse eller almindelig fri handel med tredjemand vil ansvaret for at få gennemført et debitorskifte af ejerpantebrevet påhvile køber og dennes rådgiver/advokat. Det er rådgiverens opgave at foretage debitorskiftet i overensstemmelse med de krav administrator og/eller ejerforeningen har oplistet. I mange tilfælde indebærer det også en ændring af rollen fuldmagtshaver og meddelelseshaver.


Skal der også ske forhøjelse af størrelsen på ejerpantebrevet?

Er det fra administrators side tillige et krav at der skal ske en forhøjelse af sikkerheden til ejerforeningen er det din rådgivers opgave at debitorskiftet tillige indeholder en påtegning om forhøjelse. Ved forhøjelsen af et ejerpantebrev ved debitorskifte bliver ejerpantebrevet som helhed forhøjet – lige så vel som underpantebrevet også bliver forhøjet ved ekspeditionen. Det er vigtigt at din advokat får noteret at underpantebrevet skal forhøjes med samme beløb som selve ejerpantebrevet. På den måde sikrer man, at der ikke skal laves en særskilt ekspedition for forhøjelsen af underpantebrevet alene.