Refusionsopgørelse

Refusionsopgørelse

refusionsopgørelseEn refusionsopgørelse er den endelige afregning af de på ejendommen forbundne udgifter beregnet i forhold til skæringsdagen. Har sælger således betalt for hele andet halvår af ejendomsskatterne for et givent år, så skal køber der overtager ejendommen f.eks. den 1. december derfor refundere sælger for 1 måned. Køber skal således refundere sælger for den andel af regningen der vedrører købers ejerperiode. Refusionsopgørelse er den samlede oplistning af poster som hhv. køber og sælger skal refundere. Refusionsopgørelsen er typisk det absolut sidste dokument i handlen og bliver i de fleste tilfælde udarbejdet af handlens berigtiger.

Skøde og refusionsopgørelse

Når der tales om at handlen berigtiges af købers rådgiver betyder det således at købers rådgiver står for udarbejdelse af skødet, den løbende korrespondance i handlen med f.eks. mægler samt udarbejdelse af refusionsopgørelse. Du vil som køber i en bolighandel højst sandsynligt blive spurgt af ejendomsmægleren om hver der står for skøde og refusionsopgørelse? Sagt mere korrekt, hvem står for handles berigtigelse?


Find boligadvokat:

Trin 1. Udfyld formular
Trin 2. Modtag 1-3 tilbud på 24 timer
Trin 3. Vælg rådgiver og start din sag

Indhent 1-3 tilbud på en boligadvokat her