Skødeskrivning

skodeskrivning

Skødeskrivning

Når man handler med fast ejendom skal der skrives et skøde. Skødet skrives når købsaftalen er underskrevet og handlen er blevet bindende for handlens parter, også kaldt at handlen er endelig. Skødet er det formelle bevis på at du ejer den pågældende ejendom. I skødet fremgår de mest grundlæggende detaljer for ejendomshandlen, som f.eks. oplistning af handlens parter, overtagelsesdag og den aftalte købesum. Ved udarbejdelse af nyt skøde indtræder køberne således som de nye ejere på ejendommen og sælgerne udtræder. Der skal ske skødeskrivning hver gang der handles med fast ejendom – også ved skilsmisse, separation, samlivsophør eller familieoverdragelser hvor der handles en mindre ejerandel.

Indhent uforpligtende tilbud på skødeskrivning


Forskellen mellem skøde og købsaftale

Det sker tit at mange forveksler skødet med købsaftalen. Det er derfor vigtigt at understrege, at købsaftalen er handlens juridiske aftaledokument. Det er i købsaftalen at handlens vilkår fremgår, hvorfor det er handlens absolut vigtigste dokument. Skødet er i og for sig blot effektueringen af de mest grundlæggende detaljer i købsaftalen og har rent aftalemæssigt ingen reel betydning. Ved manglende udarbejdelse af købsaftale eller anden overdragelsesaftale vil skødet dog være det tætteste man kommer på et egentligt aftaledokument i handlen, medmindre vilkårene er aftalt mundtligt.


Tinglysning af skøde

Når alle parter har underskrevet skødet skal det anmeldes til tinglysning hos Tinglysningsretten. Tinglysningen af skødet indebærer således at ejerforholdet nu endeligt bliver registreret. Når skødet er tinglyst kan du straks gå ind på tinglysning.dk og se ændringen af ejerforholdet på ejenommen.


Beregning af tinglysningsafgift

Når et nyt skøde skal tinglyses indebærer det betaling af tinglysningsafgift til Staten. Tinglysningsafgiften ved normale bolighandler beregnes med grundtaksten på 1.660 kr. tillagt 0,6 % af handlens købesum. Køber du en ejendom til 1 mio kr. vil du således skulle betale sammenlagt 7.660 kr. i tinglysningsafgift. Ved handel med ideelle andele af en ejendom ved f.eks. skilsmisse, separation, samlivsophør eller familieoverdragelser, gælder der særlige regler for beregning af tinglysningsafgift. Spørg altid din rådgiver hvad den samlede tinglysningsafgift bliver for din ekspedition.


Find advokat til skødeskrivning:

Trin 1. Udfyld formular
Trin 2. Modtag 1-3 tilbud på få timer
Trin 3. Vælg rådgiver og start din sag